08 października 2018

Tartaczna i Kolejowa już przejezdna

Dobiegł końca remont ulic Tartacznej i Kolejowej w Kuźni Raciborskiej. 5 października oficjalnie zmodernizowany ciąg dróg oddano do użytku. Kompleksowy remont wraz z oświetleniem i nowym fundamentem dla ruchu ciężkiego kosztował łącznie 2 783 900 zł.I etap obejmował przebudowę skrzyżowania ul. Staszica / Kolejowa / Krzyżowa na łączną kwotę 357 200 zł (dofinansowanie ze starostwa powiatowego w Raciborzu w kwocie 73 211 zł), II etapem były prace przy ul.Tartacznej i Kolejowej na łączną kwotę 2 426 700 zł. Inwestycję tę zrealizowano w ramach programu rządowego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"; kwota dofinansowania wyniosła 1 171 667 zł.
Na czas trwania prac związanych z budową kanalizacji przy ul. Staszica i Krzyżowej, Urząd Miejski proponuje wyremontowany odcinek traktować jako drogę objazdową.
UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz