26 września 2018

Zbiornik "Kotlarnia" w Krajowym Programie Rozwoju Retencji

20 września w Opolu z udziałem burmistrza Pawła Machy odbył się I Kongres Żeglugi, którego głównym tematem było użeglownienie rzeki Odry oraz budowa zbiornika retencyjnego "Kotlarnia", który ma być zabezpieczeniem przed powodzią dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz gmin sąsiednich.


Z rozmów, jakie toczono podczas kongresu, na czele którego stał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz wojewoda opolski Adrian Czubak burmistrz Macha przywiózł bardzo dobre wieści.


Po wielu latach starań i zabiegów zbiornik retencyjny "Kotlarnia" ma realną szansę na realizację. Plan jego budowy znalazł się w Krajowym Planie Retencji.


Zbiornik ten jest jednym z elementów koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej całej naszej gminy oraz gmin sąsiednich (szczególnie Bierawy) na dopływach Odry: rzekach Ruda i Bierawka. Jest także ratunkiem dla lasów "Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych" cierpiących w ostatnich latach z powodu deficytu wody. Mógłby zmagazynować 42 mln3 wody. Miałby także zdolności alimentacyjne dla rzeki Odry. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbiornik Rybnik. Jego powstanie jest też częścią racjonalnego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatyczne.


UM Kuźnia Raciborska
Oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz