27 sierpnia 2018

20. edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego tuż, tuż...

W tym roku wyjątkowo w sobotę (1 września) ze stadionu miejskiego w Kuźni Raciborskiej wyruszy Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się już po raz 20. Trasa jak zawsze wiosła będzie szlakiem wielkiego pożaru lasu z 1992 r. Na uczestników czekać będą atrakcyjne nagrody. Poniżej regulamin imprezy.


REGULAMIN XX RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
SOBOTA, 1 WRZEŚNIA 2018

1. Głównym organizatorem Rajdu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9, www.kuzniakultury.pl, tel. 32 / 419-14-70

2. Start i meta Rajdu znajdować się będą na Stadionie Miejskim przy ul. Kozielskiej 30 w Kuźni Raciborskiej. Zapisy w dniu Rajdu od godz. 13:00 (start o godz. 14:00).

3. Uczestnicy nie jadą na czas; będą klasyfikowani według liczby zdobytych punktów.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty, legitymację lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą wziąć udział jedynie pod opieką osoby dorosłej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za podopiecznego. W tym roku wprowadza się podział uczestników na dwie kategorie: a) do lat 13 i b) powyżej lat 13.

6. Klasyfikowane będą dzieci (również najmłodszy uczestnik), które samodzielnie, na własnym rowerku pokonają trasę Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

7. Trasa Rajdu wynosi ok. 22 kilometrów i wiedzie drogą asfaltową i leśną. Będzie oznakowana strzałkami, według których należy się poruszać.


8. Na trasie Rajdu ustawione będą stanowiska kontrolne, na których uczestnicy będą zdobywali punkty liczące się w ogólnej klasyfikacji.

9. Najwyżej punktowani uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostałe nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników Rajdu. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się w momencie losowania. 

10. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązuje zakaz wchodzenia do lasu oraz całkowity zakaz palenia.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie losowe, zaistniałe na trasie Rajdu. Uczestnicy imprezy wjeżdżają do lasu na własną odpowiedzialność. 

12. Nieobecność uczestnika na mecie do godz. 17:00 będzie traktowana jako rezygnacja z udziału w Rajdzie.

13. Uczestnik powyżej 10. roku życia zobowiązany jest do opłaty wpisowej w wysokości 5 zł.,a poniżej 10. roku życia - 1 zł. Opłata wpisowego jest jednocześnie wejściówką na sobotni festyn, który odbywać się będzie na stadionie 1 września 2018 r.

14. W ramach opłaty wpisowej dla uczestnika Rodzinnego Rajdu Rowerowego przewiduje się: pamiątkową koszulkę, wodę, posiłek. Wyżej wymieniony pakiet otrzyma pierwszych 300 zapisanych uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz