29 maja 2018

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje I kwartał 2018 roku: wyższe przychody i dodani wynik finansowy

GK Rafamet wypracowała w I kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 29,3 mln zł i osiągnęła zysk netto w wysokości 416 tys. zł. Przychody ze sprzedaży GK Rafamet w I kwartale 2018 r. wynosiły 29,3 mln zł i były wyższe o 21,7 % od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r.


- Wypracowane wyniki są zadowalające, proszę jednak pamiętać, że dla naszej firmy pierwsze dwa kwartały roku są zawsze trudniejsze z uwagi na tradycyjnie nierównomierną kontraktację na przestrzeni całego roku (większość kontraktów podpisywanych jest w czwartym kwartale roku). Dla oceny wyników finansowych Spółki najbardziej odpowiednim okresem jest więc cały rok kalendarzowy - przypomina E. Longin Wons, prezes Zarządu Rafamet S. A.


Firma Rafamet S. A. zrealizowała większą część swoich przychodów (62,7 %) na rynku zagranicznym. Główne kierunki sprzedaży w pierwszym kwartale br. to m. in. Chiny, Belgia, Indie, Rosja oraz Francja.

Od bieżącego roku spółka z Kuźni Raciborskiej jest obecna na chińskim rynku także poprzez spółkę joint venture Hebei Rafamet Machinery Co., Ltd. Przedmiotem jej działalności jest m. in. wsparcie procesów handlowych oraz produkcyjno-montażowych na chińskim rynku.

Anna Koza / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz