26 kwietnia 2018

U Wawrzynka dbają o bezpieczeństwo w sieci

Żyjemy w czasach, kiedy z internetu korzysta coraz więcej osób, w tym niemal każde dziecko w wieku szkolnym. W takiej sytuacji zadaniem rodziców, szkoły jest przegotowanie młodych ludzi na potencjalne zagrożenia, które pojawiają się w związku z przebywaniem w sieci.


Stąd też w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej podejmowane są działania, które mają służyć zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych.


25 kwietnia uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z użytkowania internetu. Część uczniów miała warsztaty, a część uczestniczyła w pogadance. Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę podczas szkolenia. Zajęcia te były realizowane w ramach projektu Cyfrobezpieczni.pl.


Cyfrowobezpieczni.pl to innowacyjny projekt wprowadzający nauczycieli, uczniów i ich rodziców w podstawy bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni i przeciwdziałania cyberzagrożeniom w szkole.

oprac. BK
fot. SP w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz