26 kwietnia 2018

Fundusze z WFOŚiGW wspomogą odnowę lasu terenów zielonych

W piątek, 20 kwietnia burmistrz Paweł Macha oraz skarbnik Anna Szostak podpisali w Katowicach umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odnowę lasu oraz terenu zieleni miejskiej po wichurze z lipca 2017 roku.Środki, jakie otrzymała Gmina Kuźnia Raciborska to 31.799,58 zł. Zostaną one wykorzystane na nasadzenia w Parku Dębina (już dokonane) oraz na Placu Zwycięstwa (planowane maj 2018r.) w Kuźni Raciborskiej.


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz