20 kwietnia 2018

Fontanna i róża wiatrów z kierunkami świata. Tak będzie wyglądał zrewitalizowany Plac Zwycięstwa

Na początku kwietnia poruszyliśmy temat modernizacji Pomnika Zwycięstwa oraz placu, na którym się on znajduje. Kilka dni temu Urząd Miejski zaprezentował wizualizację samego Placu Zwycięstwa, którego remont przewidziany jest na okres letni.


Gmina Kuźnia Raciborska planuje w roku 2018 wykonać remont Placu Zwycięstwa wraz z Pomnikiem Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.Projektowana nawierzchnia Placu Zwycięstwa wykonana zostanie z kostki granitowej, łupanej, w różnych odcieniach szarości oraz kolorze piaskowym. Głównym motywem, który będzie układany z kostki na placu, będzie imitacja "Rybiej Łuski" oraz "Róża Wiatrów", przy której na końcach głównych ramion przymocowane zostaną oświetlone litery, symbolizujące kierunki świata. W części południowo-wschodniej, zaprojektowane będzie dojście do "Dębu Katyńskiego", o długości ok. 6 m i szer. 1 m, obrzeże z kostki, otaczające drzewo na szer. 0,5 m. Na projektowanej nawierzchni w części południowej zamontowane zostaną również żeliwne kratownice, w których montowane będą pochodnie podczas uroczystości.Projekt zagospodarowania terenu placu obejmuje również rewitalizację Pomnika Zwycięstwa. Pomnik zostanie poddany całkowitemu wyczyszczeniu, zarówno płyt granitowych, jak i tablic, wymianie czterostopniowych schodów oraz podstawy. Całe przedsięwzięcie w części sfinansowane będzie z programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju", poprzez złożony przez Gminę Kuźnia Raciborska wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Na terenie placu znajdzie się również fontanna, która posiadać będzie 9 dysz oświetlanych lampami LED, umieszczonych na płasko w projektowanej nawierzchni - Fontanna posadzkowa.Na terenie rewitalizowanym znajdzie się również zdrój miejski, który zamontowany zostanie jeden w siedzisku betonowym, a drugi jako półkole dopasowane od bocznej strony siedziska na nawierzchni granitowej. Poidełko przeznaczone będzie zarówno dla ludzi (montaż w siedzisku) jak i zwierząt (montaż na nawierzchni). Całość znajduje się w zachodniej części projektowanego murku.

Teren przy rzece, w miejscu którego znajdował się lokal usługowy zostanie przeznaczony na część usługowo-handlową.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz