01 marca 2018

Informacja nt. placówek świadczących swoje usługi całodobowo dla osób niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej opublikował na swojej stronie internetowej informację dotyczącą miejsc (stron) pod którymi można sprawdzić wykaz legalnie działających placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.


Szanowni Mieszkańcy!

W związku z okresowym nagłaśnianiem w mediach kwestii problematycznych związanych z działaniem nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, poniżej przesyłamy link do strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym figurują placówki legalnie funkcjonujące, tj. posiadające zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisane do prowadzonego przez niego rejestru tych placówek, podlegające kontroli przez służby Wojewody. Wykaz powyższy znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - LINK.

Informacje dotyczące trybu wydawania przedmiotowych zezwoleń oraz informacje o przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie, znajdują się na TEJ STRONIE internetowej.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz