22 listopada 2017

Zmiany w systemie segregacji odpadów

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega kolor worka (pojemnika) przeznaczonego do segregacji szkła (biały worek zostanie zastąpiony workiem w kolorze zielonym). Na workach dodatkowo pojawią się napisy określające rodzaj odpadu.


Szanowni Mieszkańcy!
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów na terenie całego kraju. Rozporządzeniem ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzono jednolite oznakowanie pojemników i worków na odpady komunalne, co skutkowało zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przyjętego Uchwałą nr XXXI/296/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 22 czerwca 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz