16 listopada 2017

W przyszłym roku ciąg dalszy remontu ul. Kolejowej i Tartacznej

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.171.668,00 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej.Część inwestycji jest już wykonana. Remont pozostałego odcinka od skrzyżowania z ulicą Górniczą i dalej obok stacji paliw do ulicy Kozielskiej planowany jest na 2018 rok.

W założeniach projektowych przedmiotowej drogi jest remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,021 km o szerokości 6 m, wykonanie koryta pod nową konstrukcję o głębokości 0,48 m, umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów utwardzone frezem asfaltowym o szerokości 75 cm po obu stronach, odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego stanowiących odwodnienie terenu, odnowa oznakowania poziomego oraz pionowego, usunięcie drzew przydrożnych rosnących na koronie drogi w odległości mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni w ilości 6 szt.


Ponadto projektowany remont przewiduje przestawienie kolidujących słupów linii energetycznej po stronie lewej i prawej oraz zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych o łącznej długości 43 m. W projekcie ujęto również wymianę płyt żelbetowych na przejeździe kolejowym (bocznica) o łącznej powierzchni 63 mkw. Planowane jest również utworzenie zatoki postojowej o długości 30 m i szerokości 3 m.

Wartość zadania to 2.343.335,00 zł w tym 1.171.668,00 zł dofinansowania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 1.171.668,00 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz