24 listopada 2017

Kuźniańska podstawówka w gronie "Ekspertów programowania"

Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej dzięki staraniom dyrektor Kingi Apollo znalazła się w gronie szkół, które przystąpiły do realizacji projektu "Eksperci Programowania w podregionie rybnickim". Właśnie rozpoczęły się szkolenia, w których udział wezmą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.


Pierwszym etapem są intensywne szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (45 godzin w ciągu miesiąca). Następnym krokiem będą 30-godzinne warsztaty dla uczniów klas I-III z podstaw programowania. Dzieci będą bawiły się na matach edukacyjnych, poznają programy dla dzieci do podstaw programowania oraz nauczą się programować proste roboty z klocków LEGO. Warto dodać, że udział w projekcie nie wymagał własnego wkładu finansowego ze strony szkoły czy gminy. Nauczyciele poświęcają jedynie swój wolny czas, a korzyści dla dzieci na pewno będą wymierne.

Kilka słów o projekcie:

Projekt będzie realizowany w 35 szkołach podstawowych w 11 gminach w podregionie rybnickim. Objętych wsparciem zostanie 155 nauczycieli i 2215 uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzonych zostanie 4650 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.


Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

Zostanie przeprowadzonych 5361 godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli, w trakcie których zostaną oni przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy kamery czy zestawy bluetooth.


Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Kwota dofinansowania: 1 699 978 zł.

Projekt "Eksperci Programowania w podregionie rybnickim" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz