14 października 2017

Krzysztof Filas z Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego

Krzysztof Filas - na co dzień wychowawca i nauczyciel pracujący w Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej został przed kilkoma dniami uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego.Uroczystość odbyła się 11 października w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które obchodzone jest 14 października. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Michał Gramatyka, przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz przewodnicząca sejmikowej komisji edukacji, nauki i kultury Lucyna Ekkert.

- Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Ówcześni stawali wobec wielkich wyzwań. Tak i teraz - każde wyzwanie, jakie stawia przed państwem praca, jest wyzwaniem trudnym i wymagającym. Życzę nam wszystkim, byśmy nie zapominali o ideałach przyświecającym twórcom KEN - otwartości, szacunku, tolerancji. Wszystkim dziś nagrodzonym serdecznie gratuluję - powiedział wicemarszałek Michał Gramatyka.


Spotkanie było okazją do uhonorowania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. Podczas uroczystości Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczono w sumie 36 nauczycielom, wśród których znalazł się wspomniany wyżej K. Filas. Kryterium przyznania nagrody stanowiło m. in. współuczestnictwo w kreowaniu polityki regionalnej, wdrażanie działań innowacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów edukacji regionalnej i europejskiej, opracowywanie programów autorskich, poszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb regionu czy osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej.

oprac. BK; slaskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz