03 sierpnia 2017

Piknik odpustowy i "noc świętojańska" na zrewitalizowanym "Koloseum"

23 lipca w starym amfiteatrze zlokalizowanym nad rzeką Rudą (tzw. "Koloseum") odbył się piknik odpustowy, który był kontynuacją rozpoczętej tradycji Nocy Świętojańskiej. Jednym z punktów imprezy był koncert orkiestry KWK "Sośnica" z udziałem artystów operetki wrocławskiej.W trakcie trwania pikniku wśród uczestników Stowarzyszenie Mieszkańców Kuźnia Przyszłości rozprowadzało cegiełki, z których dochód będzie przeznaczony na urządzenia zabawowe dla dzieci mieszkańców ul. Strażackiej oraz Dębiny. Stowarzyszenie sprzedało cegiełki i przyjęło darowizny z pikniku na kwotę 1550 zł.Pierwotnie festyn z okazji Nocy Świętojańskiej, w trakcie której do wody miano rzucać wianki, miał się odbyć 17 czerwca, jednak na niekorzystne warunki pogodowe, został odłożony w czasie. Do zainicjowanej rok temu tradycji postanowiono powrócić przy okazji pikniku odpustowego, podczas którego prowadzący przybliżył uczestnikom festynu tradycje Nocy Świętojańskiej i przesłanie imprezy ze szczególnym uwzględnieniem młodszego pokolenia.Zachowano ludowy charakter imprezy poprzez przejażdżki specjalnie udekorowanym wozem konnym. Przypomniano także o tradycji hucznie obchodzonych na Śląsku odpustach - w przyszłym roku zamiast dmuchawców, na odpuście pojawią się karuzele. Głównym elementem był koncert orkiestry KWK Sośnica. Pomysł kultywacji koncertów śląskich orkiestr dętych okazał się niezwykle udany. Społeczeństwo bardzo pozytywnie odniosło się do poziomu orkiestry, sugerowano zaproszenie orkiestry na kolejny koncert, tym razem na koncert kolęd.- Festynem pragnęliśmy promować Park "Dębina", ale w związku z sytuacją kryzysową, impreza wówczas się nie odbyła. Udało się wypromować za to kolejne miejsce w Kuźni Raciborskiej - stary mmfiteatr. "Dębina" zachowa swój rekreacyjny, spokojny charakter. W organizacji imprezy uczestniczyły różne środowiska mieszkańców: rada parafialna, młodzież chrześcijańska, MOKSiR i strażacy. Szeroko pojęta integracja społeczna środowiska mieszkańców osiedla "Stara Kuźnia" została osiągnięta - w imprezie uczestniczyło ok 60 % reprezentantów rodzin - mieszkańców osiedla - mówi Bernard Kowol.- Jednym z celów imprezy było tworzenie i prowokowanie do działalności nowych grup wolontariackich; udało się zachęcić do działalności około 20 osób do prac na "Dębinie" i amfiteatrze plus zgromadzić przy pracach na imprezie ok. 25 osób wspierających i wolontariuszy. Dziękujemy! Zrobiliśmy następny krok - kończy przewodniczący Zarządu jednostki pomocniczej "Stara Kuźnia".

oprac. BK; fot. kuzniarac.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz