03 lipca 2017

Władze miasta podziękowały SKA "Babiniec" za 10-letnią współpracę [VIDEO]

30 czerwca swoją działalność na terenie Kuźni Raciborskiej zakończyło Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec". Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej władze podziękowały przedstawicielkom "Babińca" za blisko 10-letnią współpracę.Zamknięcie działalności Stowarzyszenia nie oznacza jednak, że osoby, które realizowały różne zadania w "Babińcu" całkowicie wyłaczą się z podobnej działalności. Nadal działać będzie bowiem Centrum Wolontariatu zlokalizowane przy ul. Jagodowej 15, samo zaś stowarzyszenie - pod nową nazwą  - funkcjonować będzie ne terenie Gminy Bierawa i Gminy Zdzieszowice. O szczegółach rozmawiamy z Celiną Nowakowską - prezes SKA "Babiniec" od chwili jego założenia:


Przypomnijmy, że założone 12 marca 2008 r. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" działało na rzecz rozwoju i integracji środowisk kobiecych. Przeciwdziałało patologiom społecznym, promowało aktywny i zdrowy styl życia, prowadziło działania zmierzające do aktywnego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym. 15 grudnia 2016 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - w związku ze stale zmniejszającą się liczbą aktywnych członków organizacji - podjęło uchwałę o likwidacji SKA "Babiniec".

Realizacja: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz