13 lipca 2017

Trwają przygotowania do budowy kanalizacji w części centralno-zachodniej i na ul. Piaskowej w Kuźni

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno-zachodnia wraz z ul. Piaskową" to nazwa zadania inwestycyjnego, które niebawem rozpocznie się na terenie miasta. Inwestorem jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a wykonawcą firma "Telnow".


Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno-zachodnia wraz z ul. Piaskową" została z dniem 11 maja 2017 r. podpisana umowa z wybranym wykonawcą tj: Panem Dariuszem Nowakiem, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: "Telnow Nowak Dariusz" z/s 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Czarnieckiego 1.

Mając na uwadze minimalizację uciążliwości zaplanowanych prac, okres wakacyjny oraz dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej informujemy, że prace na terenie szkoły przy ul. Piaskowej oraz w ciągu tej ulicy rozpoczną się w połowie lipca 2017 r.

Termin zakończenia prac na tym odcinku zaplanowano przed końcem wakacji.

W związku z tym, że prowadzonym pracom będą towarzyszyły głębokie wykopy, ruch ciężkiego sprzętu, nierzadko w miejscach, gdzie normalnie nie miałyby wjazdu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac i stosowanie się do oznakowań placu budowy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzoną inwestycją.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Kuźni Raciborskiej

Marian Kostka   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz