16 marca 2017

Studenci z kuźniańskiego UTW szkolą się z prawa

W ramach współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z siedzibą w Mikołowie oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej, 14 marca w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej odbył się drugi już wykład z zakresu nauk prawnych.


W ramach działalności mającej na celu poszerzanie świadomości prawnej obywateli i edukację w zakresie szeroko pojętego prawa, prawnik będący członkiem Stowarzyszenia DOGMA przybliżył zgromadzonym słuchaczom tematykę dot. kształtowania relacji sąsiedzkich w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przedmiotem wykładu, który odbył się w miniony wtorek było omówienie problematyki obejmującej stosunki sąsiedzkie. Motyw przewodni zajęć to wiedza w zakresie pojęcia immisji, ich rodzajów oraz instytucji pozwalających na skuteczną realizację swoich praw na kanwie "prawa sąsiedzkiego".


Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, jakie prawa i obowiązki ciążą na nich jako na właścicielach nieruchomości oraz w jaki sposób skutecznie zapobiegać naruszeniom ich prawa własności. Powzięta na spotkaniu wiedza pozwoli słuchaczom na zapobieganie lub przynajmniej zminimalizowanie skutków konfliktów rodzących się na tle sąsiedztwa nieruchomości, w związku z korzystaniem z nieruchomości sąsiednich.


W trakcie wykładu słuchacze mogli zadać prawnikowi pytania dotyczące ich indywidualnych problemów prawnych. Na koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, że edukacja w zakresie prawa jest konieczna i potwierdzili uczestnictwo na kolejnym spotkaniu z prawnikiem ze Stowarzyszenia DOGMA.

oprac. BK; fot. UTW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz