22 marca 2017

Od teorii do praktyki. Będzie dofinansowanie do wymiany kotłów

Jednym z punktów obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie podjęcie uchwały, której celem jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy z WFOŚiGW, dzięki której mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska będą mogli starać się o dopłatę do wymiany starego kotła na nowy. Nabór wniosków miałby się rozpocząć w maju br.


Przygotowywana uchwała jest efektem dwuletniej współpracy z mieszkańcami przy tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Przyjęty dokument zaowocuje dopłatami do wymiany kotłów w naszej gminie. - Nareszcie od teorii przechodzimy do praktyki. Długo to trwało, bo tworzyliśmy program, bez którego nie bylibyśmy w stanie wyjść z takim wsparciem. Inne gminy robią to od lat, my dopiero zaczynamy z powodów formalnych i mentalnych. Na ten cel wyasygnowana zostanie kwota ok. 450 tys. zł, będąca sumą własnych i pozyskanych środków przez naszą gminę - mówi burmistrz Paweł Macha.

By można było się starać o dopłatę, na najbliższej sesji (a więc w czwartek, 23 marca) burmistrz wystąpi do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Gminny program zakłada, że każdy z Państwa będzie mógł liczyć na dopłatę do wymiany starego kotła maksymalnie do 6 tys. zł. Przewidywany czas naboru wniosków to maj 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w tej inicjatywie w roku 2017 zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej, zakładka "Walka z niską emisją" - dodaje włodarz.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz