24 marca 2017

Gmina uruchomiła program "Koperta Życia"

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej do rąk przedstawicielek Uniwersytetu III Wieku oraz sołtysów, władze miasta przekazały "Kopertę życia", czyli zbiór informacji, które mogą pomóc służbom ratunkowym podjąć właściwe działania wobec potrzebującego (najczęściej seniora), gdy jego życie będzie zagrożone.


Do projektu pn. "Koperta Życia" burmistrz Paweł Macha przystąpił na wniosek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. "Koperta Życia" to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.Skierowana jest ona do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.Poza studentami UTW (każdy osoba otrzyma wspomnianą kopertę w najbliższy wtorek podczas cotygodniowych zajęć) i sołtysami, pakiety "Kopert życia" zostaną również przekazane do ośrodków zdrowia w Kuźni, Rudach i Turzu.

Czytaj również: Uniwersytet Trzeciego Wieku stara się o wprowadzenie "Koperty życia"

Fot. i oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz