10 stycznia 2017

Wysokie zapylenie powietrza. Jaka sytuacja w naszej gminie?

Od kilku dni ogólnopolskie media informują o wysokim stężeniu pyłu zawieszonego w powietrzu. Smog w niektórych miejscach przekracza dopuszczalne normy. Tylko dzisiejszej nocy (9/10 stycznia) w rybnickiej dzielnicy Orzepowice norma została przekroczona o 3126 %. A jak sytuacja wygląda w naszej gminie?


O problem zapylenia zapytali nas również nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy więc zasięgnąć informacji w Urzędzie Miejskim - w Referacie Gminnego  Centrum Reagowania. Jak poinformował nas inspektor w grupie planowania cywilnego Edward Morciniec, ani w samym mieście, ani na terenie całej gminy nie są dokonywane żadne pomiary pyłu zawieszonego. Co więcej - na tę chwilę nie są również prowadzone kroki w tym kierunku.


Zapylenie powietrza w Kuźni Raciborskiej, 9.01.2017
(Fot. Facebook.com/MaciejKozinaFotografia)

Przypomnijmy, że w skład unoszącego się w powietrzu pyłu wchodzą m. in. najrozmaitsze cząstki metali ciężkich, jak kadm, rtęć, ołów czy nikiel. Wobec tak wysokiego stężenia niekorzystnych dla naszego zdrowia pierwiastków, służby zalecają ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiej aktywności na wolnym powietrzu.


Redakcja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz