26 września 2016

Remont przejazdu kolejowego na odcinku Kuźnia Raciborska-Siedliska. Wyznaczono objazd

Jak informuje Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, w związku z remontem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Topolowej (odcinek Kuźnia Raciborska - Siedliska), od dziś zamknięty dojazd jest do Siedlisk i Turza, a stamtąd do Kuźni. Objazd odbywa się przez miejscowość Budziska.


Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o. o działając jako Wykonawca na zadaniu "Rewitalizacja toru nr 1 i 2 linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Chałupki w km 2,950 - 29,980 szlak Kędzierzyn-Koźle - Nędza" informuje , iż w związku z remontem toru nr 2 przejazd kolejowy w km 18,525 w ciągu ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej zostanie zamknięty dla ruchu drogowego od 26 września od godz. 9:00 oraz zostanie wprowadzony tymczasowy objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.


Roboty związane z niniejszą inwestycją będą polegać na przebudowie przejazdu kolejowego oraz nawierzchni torowej. Ma to na celu poprawę stanu technicznego oraz przywrócenie prędkości rozkładowych. W zakres prac wchodzić będzie:

- wymiana nawierzchni torowej z szyn;
- wymiana podkładów strunobetonowych;
- wymiana podsypki tłuczniowej wraz ze ścięciem ław torowiska na długości oczyszczanego rowu bocznego;
- pod warstwą podsypki - 20 cm warstwa filtracyjna, geowłóknina separacyjna, wykonanie odwodnienia wgłębnego oraz oczyszczenie rowu bocznego;
- zabudowa nawierzchni drogowej z płyt żelbetowych małogabarytowych wraz z zabudową chodnika dla pieszych;
- wykonanie asfaltowania przejazdu.


Objazd poprowadzony zostanie ul. Gliwicką (DP 3509S), ul. Raciborską, ul. Wolności, ul. Szkolną, ul. Gliwicką, ul. Staszica - DP 3534S, ul. Kolejową, ul. Tartaczną oraz drogami wojewódzkimi DW 425 i DW 922. Przewidywany okres wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu to: wrzesień-październik 2016 r.

Utrudnienia związane z zamknięciem przejazdu powinny nie przekroczyć okresu 7÷14 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz