23 sierpnia 2016

24. rocznica pożaru i piknik strażacki

W piątek, 26 sierpnia na terenie terenie Kopalni Piasku Kotlarnia (Ortowice, woj. opolskie) oraz w lesie między Kuźnią Raciborską a Solarnią (droga leśna "Dyrekcyjna") odbędą się obchody 24. rocznicy wielkiego pożaru lasów, który w 1992 roku strawił blisko 10000 ha drzewostanu. Szczegóły poniżej.


Patronat nad uroczystościami, których organizatorami są Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska oraz wójt Gminy Bierawa, objęli:

- Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Wojewoda Śląski
- Wojewoda Opolski
- Hetman Regionu Morawsko-Śląskiego (Czechy)
- Starosta Raciborski
- Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
- Lasy Państwowe
- Klub "Gaja"
- Śląskie Izby Gospodarcze (czeskie i polskie)
oraz inne podmioty gospodarcze.

Piknik odbędzie się w czaszy przyszłego zbiornika retencyjnego Kotlarnia. Celem spotkania jest:

1. Pokaz nowoczesnych technik pożarniczych oraz sprzętu
2. Integracja służb kryzysowych 3 regionów
3. Integracja środowiska gospodarczego 3 regionów
4. Poparcie działań na rzecz szybkiej rekultywacji wyrobiska w kierunku wodnym, a tym samym ratunku dla zdegradowanych pożarami i suszami lasów Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Spotkanie - według założeń organizatorów - ma przyczynić się do konstruktywnych działań na rzecz odpowiedzialnego miejsca człowieka w środowisku.

Program uroczystości przedstawiać się będzie następująco:

10:00 - Rozpoczęcie pikniku na terenie Kopalni Piasku Kotlarnia (Ortowice, woj. opolskie)
10:15 - Projekcja filmu z pożaru lasów okolic Kuźni Raciborskiej w roku 1992
10:45 - Wyjazd delegacji na uroczystości przy krzyżu w lesie (droga "Dyrekcyjna" między Kuźnią Raciborską a Solarnią)
11:00 - Uroczystości na pożarzysku
11:45 - Powrót na teren Kopalni
12:00 - Pokaz dojazdu bojowych wozów strażackich podczas pożaru lasu - prezentacja sprzętu strażackiego zakupionego z funduszu w ramach europejskiego transgranicznego projektu czesko-polskiego. Pokazy jazdy w terenie bojowych wozów strażackich oraz ciężkich pojazdów terenowych firmy Tatra Trucks.
13:00 - Konferencja dotycząca wykorzystania czaszy projektowanego zbiornika obecnej Kopalni Piasku Kotlarnia w celu retencji wody dla zrównoważenia poziomu wód gruntowych oraz alimentacji rzeki Odry w wodę.

Piknik ma również na celu zbliżenie podmiotów gospodarczych zrzeszonych w izbach gospodarczych Kraju Morawsko-Śląskiego oraz województw opolskiego i śląskiego.

W trakcie całego pikniku, strażacy będą mogli skorzystać z możliwości wypróbowania nowoczesnych technik pożarniczych łącznie z przejazdem wozem bojowym w ekstremalnych warunkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz