25 kwietnia 2016

Uporządkowanie "Dębiny" i montaż sprzętu do fitness

W sobotę, 23 kwietnia w kuźniańskim parku "Dębina" Zarząd Starej Kuźni zainicjował akcję uporządkowania tej części miasta. Prócz wygrabienia wyschniętych liści, zamontowano sprzęt do ćwiczeń oraz naprawiono ławki. Całość dopełniła wspólna zabawa przy ognisku.Akcja miała ponadto wymiar integracyjny, bowiem udział w niej wzięli nie tylko dorośli, ale również dzieci i młodzież. Grabieniem liści zajęły się panie, panowie zaś chwycili się za naprawę ławek, które następnie pomalowało młodsze pokolenie kuźnian. Gdy okazało się, że ilość niegrabionych od dłuższego czasu liści przerosła uczestników spotkania, z pomocą pospieszył jeden z kuźniańskich przedsiębiorców, który - prócz udziału w sprzątaniu - zapewnił transport wywiezienia około 300 worków wyschniętego listowia, a także pomógł w przygotowaniu fundamentów pod zakupione przez jednostkę urządzenia fitness.


Akcję zakończyło ognisko, przy którym zarówno dzieci, jak i dorośli bawili się wspólnie z nowo powstałym kuźniańsko-dziergowickim zespołem "Bajtliki". Organizatorzy wyrażają nadzieję, że w przyszłości do integracji i działań dołączą się inni mieszkańcy. Kolejna taka akcja jesienią.


oprac. BK, fot. Zarząd Jednostki Pomocniczej Stara Kuźnia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz