24 kwietnia 2016

Tory na linii Kędzierzyn-Koźle - Chałupki zostaną wyremontowane

Sprawa dotyczy głównie odcinka od Bierawy do Nędzy z uwzględnieniem Kuźni Raciborskiej. PKP chce dzięki temu odwołać obowiązujące na tym szlaku ograniczenia i zwiększyć prędkość rozkładowa pociągów z obecnych 60 do 100 km/h.W zakres prac remontowych wchodzić będzie wymiana podkładów i szyn, uzupełnienie tłucznia na nasypach kolejowych, a także odtworzenie rowów odwadniających. Plan prac nie przewiduje remontów peronów, ale modernizacji za to ulegną przejazdy kolejowe m. in. w Dziergowicach, Solarni, Siedliskach i Nędzy-Rogolu.

Według wstępnych założeń, do końca maja ma zostać wyłoniony wykonawca robót; prace mają rozpocząć się w pierwszej połowie czerwca, a ich koniec przewidziany jest na koniec września br.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz