11 marca 2016

Zawiadomienie - zebranie mieszkańców

Informujemy, że we wtorek, 15 marca o godz. 17:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbędzie się zebranie mieszkańców obu jednostek pomocniczych (Osiedle i Stara Kuźnia).
Na podstawie Zarządzenia nr B.0050.64.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 3 marca 2016 r. w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców dla dokonania wyborów uzupełniających składu osobowego Zarządu Osiedla Nr 1.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Sprawozdania Przewodniczących Zarządów Jednostek Pomocniczych (Osiedle nr 1 i Osiedle-Stara Kuźnia) z działalności za miniony rok.
4. Zapytania i wnioski.
5. Wybór komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie dokonania wyborów uzupełniających Zarządu Osiedla nr 1.
6. Wybór członka zarządu.
7. Zakończenie Zebrania.

W przypadku nieuzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 15.03.2016 r. o godz. 17:30 .

Burmistrz Miasta
Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz