24 stycznia 2016

Ścinka drzew, czyli przygotowania do rewitalizacji terenu przy ZSO [VIDEO]

Blisko 60 drzew z osiedlowego lasku (m. in. dęby, sosny, brzozy i klony) poszło w sobotę, 23 stycznia "pod piłę". Ścinka miała związek z przygotowaniem terenu pod utworzenie parku, w którym znajdą się ławeczki, ścieżki spacerowe oraz urządzenia do rekreacji ruchowej dla dzieci i dorosłych.Wycince poddano drzewa chore, wyschnięte, a także te, które znajdowały się w miejscu zaprojektowanych już ścieżek dla spacerowiczów. Pracami zajęli się strażacy z kuźniańskiej jednostki OSP.


W planach rewitalizacji terenu jest też modernizacja znajdującego się w lasku amfiteatru tak, by mógł służyć m. in. użytkownikom rolek. W projekcie jest również zagospodarowanie dawnego magazynu ("biały domek"), z którego mogłyby korzystać osoby chcące zorganizować grilla. Koordynatorem prac rewitalizacyjnych jest jednostka pomocnicza Osiedle nr 1.

Realizacja: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz