11 lipca 2015

Zabytkowe grobowce z Kuźni nie są już dla gimnazjalistów anonimowe

"Ratujemy zabytkowe kuźniańskie grobowce (ocalić od zniszczenia i zapomnienia)" - pod takim tytułem od października 2014 do czerwca 2015 r. gimnazjaliści z Kuźni Raciborskiej w ramach projektu "Ślady przeszłości - młodzież adoptuje zabytki" organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie opiekowali się miejscami spoczynku zasłużonych kuźnian.Od momentu rozpoczęcia projektu młodzież kuźniańskiego gimnazjum współpracowała z Towarzystwem Miłośników Ziemi Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej opiekując się zabytkami architektury cmentarnej. Uczniowie podjęli się udziału w ogólnopolskim projekcie CEO, którego celem jest opieka nad zabytkami ważnymi dla społeczności lokalnej.Przedmiotem naszego zainteresowania była historia kuźniańskiego cmentarza, a dokładniej - zabytkowych grobowców rodziny Schoenawa, twórców huty "Nadzieja" ("Hoffnungshütte"), która dała początek dzisiejszemu "Rafametowi". Jest to obecnie największy zakład pracy na terenie gminy, który daje zatrudnienie i środki do życia wielu jej mieszkańcom.


Pierwszy etap prac polegał na uzyskaniu informacji o przedmiotach adopcji. Dzięki dużemu zaangażowaniu członków zarządu kuźniańskiego oddziału TMZR - Marcina Gałuszki-Biernackiego oraz Bartosza Koziny zorganizowaliśmy lekcję w terenie. Panowie przedstawili nam historię zabytków. Przybliżyli również losy rodziny Schoenawa aż po czasy współczesne. Dzięki nim sporządziliśmy notatki oraz stworzyliśmy prezentację na temat grobowców i historii rodziny Schoenawa.


Równie ważnym zadaniem było jednak doprowadzenie do porządku zaniedbanych i zarośniętych chwastami grobowców będących przedmiotem adopcji. Te prace uczniowie wykonywali na bieżąco jesienią i wiosną. Podczas świąt starali się również o odpowiedni wystrój grobów, dekorując je i zapalając znicze. Jeden z grobowców został osobiście zaadoptowany przez opiekuna projektu, Arkadiusza Mroza. Ostatecznie groby objęte adopcją to: grobowiec Antona i Marie Schoenawa (założyciel huty), groby: Juliusa Starcke, Gintera i Käthe Schoenawa, Aleksandra Shmidta, Heinza Franke, dwa bezimienne groby (prawdopodobnie ludności żydowskiej) oraz grób zbiorowy trzech robotników przymusowych z terenu Kuźni.


20 czerwca 2015 roku odbyła się oficjalna prezentacja wyników projektu na forum całej szkoły. Uczestnicy projektu przedstawili prezentację i film wszystkim gimnazjalistom. Opowiedzieli o celach projektu i swoim wkładzie pracy. Osoby, które z sukcesem zakończyły projekt to:

- Wioletta Grzesik (kl. II C gim.)
- Jessica Suchecka (kl. II C gim.)
- Magdalena Skarupa (kl. II C gim.)
- Rafał Napiórkowski (kl. III A gim.)

Każdy z tych uczniów poświęcił swój czas na to, aby kuźniańskie grobowce wyglądały lepiej. Bardzo się postarali, gdyż efekty ich pracy są wyraźnie widoczne. Grobowce są uprzątnięte, wyczyszczone, odchwaszczone. Powstał również film i prezentacja na temat grobowców i rodziny Schoenawa. Uczniowie podkreślają, że dużo satysfakcji przyniosła im opieka nad zabytkami, ale pomogła w tym rzetelna informacja na temat osób złożonych w grobach. Wtedy bowiem przestały być one anonimowe, zyskały duszę. Uczestnicy projektu zauważyli też, że praca na rzecz innych może dawać zadowolenie, poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Na pewno nieraz wrócą na te groby i, jeśli nawet kto inny przejmie nad nimi opiekę, wspomną z satysfakcją, że to również ich dzieło.

/Materiał nadesłany/

Czytaj również: Uczniowie adoptują lokalne zabytki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz