11 czerwca 2015

Rudzka wąskotorówka w nowej szacie [FOTO]

Peron z kostki granitowej, stylowe latarnie i ławeczki oraz zmodernizowane sanitariaty - to efekt zakończonych prac modernizacyjne na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. We wtorek, 9 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie stacji.
Modernizacja stacji była prowadzona w ramach projektu pn. "Wąskim torem ku przyszłości - zagospodarowanie terenu wokół Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów". Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Gminę Kuźnia Raciborska. 

Koszt całkowity projektu: 663 970,23 zł
Wysokość dofinansowania: 543 575,00 zł
Termin realizacji: 22.09.2014-15.05.2015

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach mieści się dokładnie w środku 51-kilometrowej trasy kolei, która prowadziła z Gliwic do Raciborza przez Bojków, Nieborowice, Pilchowice, Stanicę, Rudy, Szymocice, Nędzę i Babice. Stacja w Rudach była największą na całej linii. Znalazły się tam warsztaty naprawcze taboru, tory postojowe dla wagonów i lokomotyw, punkt obrządzania parowozów i trójkąt torowy do ich obracania. 


Dzisiaj, po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci, który jest najważniejszą atrakcją turystyczną Gminy Kuźni Raciborska. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach od 1993 roku wpisana jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Od 2009 roku zarządzaniem obiektu zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Stacja znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wykonawcą zadania została firma "REDDO" Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjnych z Gliwic. Celem zadania inwestycyjnego było uporządkowanie obecnej infrastruktury zabytkowej obiektu, wykluczenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie atrakcyjności regionalnego produktu turystycznego Gminy Kuźnia Raciborska oraz powiatu raciborskiego.


W skład prac remontowo-budowlanych na terenie ZSKW w Rudach weszło:

- utworzenie 15 miejsc postojowych poprzez wykonanie parkingów dla samochodów osobowych;
- dostosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie dwóch miejsc parkingowych;
- poprawa wizerunku strefy wejściowej poprzez zmianę ogrodzenia i nawierzchni;  
- zwiększenie liczby sanitariatów w istniejącym budynku WC wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych;
- poprawa wizerunku istniejącego peronu poprzez wymianę nawierzchni oraz wprowadzenie detali małej architektury: wymiana 6 lamp oświetleniowych, dołożenie koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery. 

Obiekt w Rudach wymaga stałych nakładów finansowych koniecznych dla odtworzenia, przynajmniej w części, walorów tego miejsca. Władze Gminy liczą na wsparcie finansowe zarówno władz powiatowych jak i wojewódzkich w staraniach o zachowanie unikatowego zabytku techniki - dziedzictwa kulturowego, jakie coraz trudniej znaleźć na mapie naszego kraju.


Uroczystego otwarcia stacji poprzez przecięcie wstęgi dokonali:burmistrz Paweł Macha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej Michał Fita, naczelnik Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach Jarosław Łuszcz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak oraz była burmistrz Kuźni Raciborskiej Rita Serafin.

Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście udali się na przejażdżkę do Stanicy. Po powrocie przewodniczka zaprosiła gości do zwiedzenia stacji, jej zabudowań oraz przedstawiła historię rudzkiej kolejki.


Materiał nadesłany
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz