06 maja 2015

Gimnazjaliści przenieśli się w czasy stanisławowskie

3 maja w całym kraju obchodzono 224. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Do tego doniosłego wydarzenia nawiązali również kuźniańscy gimnazjaliści, którzy w poniedziałek, 4 maja zorganizowali w szkole specjalną akademię.
Konstytucja 3 Maja (1791 r.) była drugim na świecie, a pierwszym w Europie dokumentem, w którym regulowano ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Celem Ustawy Rządowej było zapewnienie siły i bezpieczeństwa państwa w czasie, kiedy nasi sąsiedzi próbowali wykorzystać wady polskiego ustroju demokracji szlacheckiej. Mimo, że została wkrótce przez zaborców zlikwidowana, stała się symbolem dążenia narodu do niezależności.


Na akademii uczniowie mieli okazję wysłuchać opowieści o historii jej powstania przy akompaniamencie słynnej pieśni patriotycznej "Mazurek Trzeciego Maja". Dobrą lekcją historii i wiedzy o kulturze była również prezentacja dotycząca znaczenia obrazu Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja". Ten słynny malarz, jako wielki polski patriota starał się na swym płótnie przedstawić wszystkie blaski i cienie tego ważnego wydarzenia z uwzględnieniem jego wielkiego znaczenia w dziejach Polski.


Akademię przygotował Arkadiusz Mróz, nauczyciel historii z pomocą gimnazjalistów: Wiktorii Krupy, Jessiki Sucheckiej, Mateusza Pawłowskiego, Michała Graniecznego i Michała Mroza.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz