17 kwietnia 2015

W Turzu ponowne wybory do Rady Miejskiej

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Ryszarda Pluty, Wojewoda Śląski zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w okręgu wyborczym Nr 7 (Turze).Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone 5 lipca 2015 roku. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/15 Wojewody Śląskiego z 15 kwietnia 2015 roku.

Elżbieta Podolec
kierownik Biura Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz