17 kwietnia 2015

Spotkanie nt. funduszy unijnych w ramach RPO WŚL 2014-2020

21 kwietnia o godz. 11:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Tematyka spotkania:

1. Inkubator przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
2. Możliwość uzyskania dofinansowania z RPO WŚL na lata 2014-2020.

Sląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) przedstawi przedsiębiorcom możliwości wsparcia dla sektora mikro, małych, średnich oraz dużych firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, za wdrażanie którego odpowiada ŚCP. W ramach spotkania zostanie zaprezentowana oferta RPO WŚL 2014-2020 oparta o zapisy zatwierdzonych dokumentów i wytycznych, w tym Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych przyjętego przez Zarząd Województwa Ślaskiego.

3. Wsparcie dla pracodawców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.
4. Dyskusja.


Organizatorem spotkania jest Raciborska Izba Gospodarcza, Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy i Zamek Piastowski w Raciborzu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału osobiście w biurze Raciborskiej Izby Gospodarczej, telefonicznie (32 / 415-51-89) lub mailowo (rig@raciborz.com.pl).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz