06 listopada 2014

Pobiegną w imię niepodległości w samo południe

11 listopada o godz. 12:00 po raz 15. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej odbędzie się Bieg Niepodległości. >>>Zobacz Regulamin Zawodów<<<REGULAMIN
XV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
KUŹNIA RACIBORSKA 2014

1. Cele
- popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska
- uczczenie 96. rocznicy odzyskania niepodległości

2. Organizatorzy
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
- Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej

3. Termin zawodów
- Wtorek, 11 listopada 2014 r., godzina 12:00. (Biuro zawodów czynne od 11:30)

4. Miejsce zawodów
- START - Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piaskowa 28 w Kuźni Raciborskiej


5. Warunki uczestnictwa
- W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli, zgłoszenia grupowe prosimy zgłaszać do 7 listopada 2014 r. w sekretariacie MOKSiR Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 9, nr tel. (32) 419-14-07. Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane w dniu zawodów
- dzieci i młodzież powinni posiadać ważną legitymację szkolną wraz ze zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu
- młodzież szkolną zgłaszają nauczyciele wychowania fizycznego
- obowiązuje strój sportowy

6. Sposób przeprowadzenia biegu
- bieg przeprowadzony będzie wg harmonogramu, w siedmiu kategoriach wiekowych
- przeprowadzona będzie rywalizacja drużynowa między zgłoszonymi szkołami
* szkoły podstawowe
* gimnazja
* szkoły średnie
- punktowanych będzie 3 pierwszych zawodników z jednej szkoły, w danej kategorii wiekowej (zajęte miejsce, oznacza ilość zdobytych punktów)
- ilość punktów decyduje o zajętym przez szkołę miejscu.

7. Harmonogram biegu i kategorie wiekowe

Godz. 12:00 - rozpoczęcie
Godz. 12:05 - przedszkolaki - 200 m
Godz. 12:10 - rocznik 2007-2005 - 600 m - dziewczynki
Godz. 12:20 - rocznik 2007-2005 - 600 m - chłopcy
Godz. 12:30 - rocznik 2004-2002 - 1000 m - dziewczynki
Godz. 12:40 - rocznik 2004-2002 - 1000 m - chłopcy
Godz. 12:50 - rocznik 2001-1999 - 1000 m - dziewczyny
Godz. 13:00 - rocznik 2001-1999 - 1000 m - chłopcy
Godz. 13:10 - rocznik 1998-1994 - 1000 m - dziewczyny
Godz. 13:20 - rocznik 1998-1994 - 2000 m - chłopcy
Godz. 13:30 - rocznik 1993 i starsze - 1000 m - kobiety
Godz. 13:30 - rocznik 1993 i starsi - 2000 m - mężczyźni
- osobna klasyfikacja zawodników o roczniku 1964 i starszych.

Około godz. 14:10 - wręczenie nagród.

8. Nagrody

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, w klasyfikacji drużynowej szkół - dyplomy oraz puchary.

9. Szczegółowe informacje MOKSiR (32) 419-14-07.

Serdecznie zapraszamy do udziału w biegu, gwarantujemy sportową rywalizację i dobrą zabawę !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz