06 lipca 2014

Dostęp do kultury w MOKSiR będzie jeszcze łatwiejszy

Przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji od kilku dni trwają prace budowlane, których celem będzie wybudowanie rampy, służącej m. in. jako dojazd dla osób niepełnosprawnych.

Wybudowana rampa biec będzie wzdłuż budynku MOKSiR. Jej koniec znajdować się będzie na wysokości sali widowiskowej, dzięki czemu służyć będzie również jako wyjście ewakuacyjne. Do tej pory ewentualna ewakuacja mogła odbywać się schodami, które zdecydowano się wyburzyć ze względu na stan, w jakim się znajdowały.


Wykopy obok Kuźni Kultury to jednak nie jedyne prace, jakie będą w najbliższym czasie prowadzone w MOKSiR. Szczegóły zdradza nam dyrektor placówki Michał Fita: - W związku z tym, że udało nam się pozyskać dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adaptację wnętrz, chcemy zmodernizować pomieszczenia w samym budynku. Mam na myśli dawną kabinę projekcyjną, w której znajdowały się wysłużone projektory kinowe. Pomieszczenie podzielone zostanie na dwie sale ćwiczeniowe dla młodych adeptów sztuki muzycznej. Chcemy tak przebudować, by mogły one spełniać również wiele innych funkcji. Marzy nam się, by w przyszłości - pod warunkiem, że będzie nas na to stać - zainstalować tam sprzęt nagrywający i stworzyć małe studio nagrań dla osób, które u nas śpiewają lub grają na pianinie, gitarze czy perkusji.

Szef kuźniańskiego przybytku kultury myśli również o tancerzach. - Sala, która dziś nazywana jest pomarańczową przerobiona będzie na salę baletową; położona tam będzie nowa posadzka, a w sali wystawowej, która będzie pomieszczeniem wystawowo-konferencyjnym, przeprowadzić prace tak, by w razie konieczności można było połączyć ją z częścią baletową. Służyć miałoby temu wyburzenie jednej ze ścian i wykonanie ściany składanej (modułowej) - mówi M. Fita.


Warto także dodać, że tym roku wymienione będzie okotarowanie sceny. Jak podkreśla dyrektor MOKSiR - ta czynność - poza wymianą scenicznego oświetlenia i nagłośnienia sprowadzi się do tego, że kwestia sali widowiskowej będzie na ten rok zamknięta.

Na koniec jeszcze krótkie wyjaśnienie, dlaczego rampy nie budowano w okresie, gdy prowadzono prace termomodernizacyjne? - Powiem tak: termomodernizacja była zadaniem finansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na które wymagany był też niemały wkład własny z budżetu gminy Kuźnia Raciborska. Projektant, który projektował wówczas prace, nie uwzględnił wyburzonych dziś schodów, a w związku z tym, że było to przedsięwzięcie niemałe i kosztowne, trzeba było ukończyć te prace i rozliczyć wszystko z WFOŚiGW. A schody to schody - trudno tu cokolwiek termomodernizować, trudno na nie pozyskać jakiekolwiek fundusze, gdyż one nie generują ani strat, ani zysków ciepła - tłumaczy dyrektor Michał Fita.

Bartosz Kozina, współpr. Jacek Gąska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz