01 kwietnia 2014

Postaw na aktywność i rusz w teren z kijami

W sobotę, 5 kwietnia o godz. 15:00 sprzed budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej wyruszy IV Rajd Nordic Walking. >>>Zapoznaj się z regulaminem zawodów<<<REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU NORDIC WALKING 2014

I. ORGANIZATOR

- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska.

II. CEL IMPREZY

- Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, aktywności ruchowej oraz zdrowej rywalizacji sportowej.
- Propagowanie rodzinnej formy rekreacyjnej, jaką jest marsz Nordic Walking.
- Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

III. TERMIN I MIEJSCE


- Rajd Nordic Walking odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. (sobota) o godz. 15:00
- Biuro zawodów: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piaskowa 28, Kuźnia Raciborska (wejście od hali sportowej obok działek). Zapisy uczestników, wydawanie kart kontrolnych w godz. 14:00-14:50
- Start grupy sportowej o godz. 15:00
- Start grupy rekreacyjnej o godz. 15:10
- Dystans ok. 7 km (dukt leśny)

IV. UCZESTNICTWO

- Udział w imprezie jest bezpłatny. IV Rodzinny Rajd Nordic Walking podzielony jest na dwie grupy: sportową i rekreacyjną.
- W kategorii sportowej liczony będzie czas przejścia trasy.
- W kategorii rekreacyjnej spośród wszystkich uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
- Nagradzamy również najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu.
- W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do 5 kwietnia 2014 r. ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, na udział w zawodach (patrz załącznik nr 1).
- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2, w sekretariacie MOKSiR lub na miejscu w Biurze Zawodów).


V. KATEGORIE

Kategorie grupy sportowej:

- Kat. I - dzieci do lat 15
- Kat. II - kobiety powyżej 15. roku życia
- Kat. III - mężczyźni powyżej 15. roku życia
- Grupa rekreacyjna nie podlega klasyfikacji na kategorie wiekowe

VI. NAGRODY

- Zwycięzcy w kategorii sportowej (kat. dziecko, kobieta, mężczyzna) otrzymują nagrody i dyplomy za zdobycie I, II i III miejsca.
- W kategorii rekreacyjnej wszyscy uczestnicy, którzy ukończą rajd wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
- Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


- Rajd Nordic Walking ma charakter rodzinny, integracyjny oraz rekreacyjno-sportowy.
- Warunkiem udziału w rajdzie Nordic Walking jest posiadanie kijków umożliwiających pokonanie trasy techniką nordic walking.
- Przed rozpoczęciem rajdu o godz. 14:50 zostanie przeprowadzona wspólna rozgrzewka.
- Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (kijków) w cenie 5 zł.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie rajdu.
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
- Do dyspozycji uczestników rajdu zostaną udostępnione toalety.
- Na trasie rajdu każdy uczestnik musi posiadać numer startowy.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play Nordic Walking.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Rajdu.
- Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać Organizatorowi.
- Organizator nie zapewnia zawodnikom elektronicznego pomiaru czasu.
- W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.
- Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 880-456-548 lub 793-449-948

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE DZIECI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE DOROŚLI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz