06 marca 2014

Kryzys na Ukrainie naszymi oczami

Od kilku miesięcy obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I choć wydarzenia nie mają bezpośredniego wpływu na życie mieszkańców naszego miasteczka, to są wśród nas osoby, które czy to przez swoje życie osobiste, czy zawodowe zetknęły się z problematyką kryzysu na Ukrainie.O rozmowę poprosiliśmy Angelikę Widuch - rodowitą Ukrainkę (pochodzi z miejscowości Otyniya położonej niedaleko Iwano Frankowska), która od 22 lat jest mieszkanką Kuźni Raciborskiej; Bernarda Kowola, radnego Rady Miejskiej w Kuźni, który 1,5 roku temu gościł na terenie naszej gminy ukraińską młodzież z okolic Chmielnika; Kazimierza Szczepanika - nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej oraz Michała Fitę - dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, który ponad miesiąc temu włączył się w akcję zbiórki ubrań i lekarstw dla osób protestujących w Kijowie.

Rozmowy rejestrowane były w różnym czasie, toteż problemy, które były poruszane podczas rozmów straciły już nieco na swojej aktualności, tym bardziej że sytuacja na Ukrainie zmienia się jak w kalejdoskopie. Niemniej jednak warto posłuchać czteroczęściowego materiału audio, poświęconego wydarzeniom mającym miejsce 400 km na wschód od Kuźni Raciborskiej (jest to odległość od naszej miejscowości do przejścia granicznego w Korczowej).

Z A. Widuch, B. Kowolem, K. Szczepanikiem i M. Fitą
rozmawiał Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz