09 grudnia 2013

Gmina doceniła wolontariuszy

5 grudnia z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się kameralna uroczystość uhonorowania osób działających społecznie na rzecz lokalnego środowiska.Okolicznościowe dyplomy i wyrazy uznania trafiły do 12 osób. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych (w wykazie brak tylko charakterystyki Anny Wojnar):

Agata Bukańska

Koordynator ds. wolontariatu. Pani Agata nadzoruje prace wolontariuszy w Centrum Wolontariatu w Kuźni Raciborskiej. Jest osobą niezwykle wrażliwą. Potrafi dostrzec potrzebę drugiego człowieka i na nią odpowiedzieć. Pełni dwa razy w tygodniu dyżur w Biurze Centrum Wolontariatu. Dba o zaspokajanie potrzeb najuboższych osób w naszej gminie. Z wielkim oddaniem opiekuje się swoimi podopiecznymi, którym okazuje zainteresowanie i miłość.

Eugeniusz Bocheński

Jest członkiem Zarządu Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuźni Raciborskiej. Od 2010 roku bierze aktywny udział w organizacji zadań programowych na rzecz członków koła. Pan Eugeniusz jest również aktywnym członkiem w zarządzie Koła Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej. Jako historyk-amator: zbiera militaria, książki o kawalerii II Rzeczpospolitej, buduje modele okrętów i żaglowców, zbiera też odznaki i odznaczenia II Rzeczpospolitej. Wszystkie swoje zbiory i dzieła regularnie i chętnie wystawia podczas wystaw organizowanych w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu oraz w Bolaticach. W szkołach na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz szkołach gmin ościennych prowadzi lekcje historii, przedstawiając swoje zbiory

Aniela Janik

Pani Aniela pracuje w świetlicy wiejskiej w Rudzie. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć. Dzieci i młodzież, z którymi na co dzień pracuje, znajdują w niej wsparcie. Swoim zaangażowaniem w sprawy społeczne zaraża innych. Jest osobą niezwykle ciepłą i pogodną. Przebywanie w towarzystwie Pani Anieli to prawdziwa przyjemność.

Jerzy Jary

Od 2010 roku jest prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych "KROKUS" w Kuźni Raciborskiej. Podczas pełnienia tego stanowiska dokończył budowę świetlicy, domu działkowca jak i rozpoczął rozbudowę zaplecza świetlicy o pomieszczenie biurowe i socjalne. Jest społecznym instruktorem ogrodowym, służy radą i fachowym doradztwem odnośnie cięcia drzew i krzewów owocowych.
 
Ewa Kostka

Od siedmiu lat związana jest ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Budziska. W tym okresie dała się poznać jako niezwykle życzliwa i ofiarna osoba. Swoimi pomysłami i pracą wspiera inicjatywy stowarzyszenia. Począwszy od uroczystości szkolnych i środowiskowych, na które nie bacząc na czas i koszty przygotowuje wypieki, użycza swego samochodu przewożąc sprzęty, instrumenty, przygotowuje sale i pomieszczenia wykorzystywane do imprez. Zainspirowała dzieci do akcji charytatywnej polegającej na odwiedzinach osób starszych i chorych z upominkiem wykonanym przez dzieci. Często są to pierniczki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe lub wielkanocne. Pani Ewa zawsze towarzyszy dzieciom w tych odwiedzinach oraz w przygotowaniu upominków. Kolejnym polem, na którym udziela się pani Ewa jest wspieranie Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach w dziedzinie muzyki. Swoją pracą wspiera doroczny Koncert Walentynkowy głównie od strony logistycznej. Chętnie poświęca swój czas i nie liczy kosztów, wożąc dzieci na konkursy. Życzliwość i ofiarność pani Ewy nie ogranicza się jedynie do działalności w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Budziska, udziela również pomocy osobom starszym z sąsiedztwa umawiając im wizyty u lekarzy, wozi ich do ośrodka zdrowia, pomaga w codziennych czynnościach. Pani Ewa na co dzień jest uśmiechnięta i bardzo energiczna, dla każdego ma dobre słowo.

Bartosz Kozina

Z wykształcenia historyk, obecnie pracujący jako kinooperator w raciborskim Kinie "Bałtyk". Od 2004 roku wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od 2005 roku członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej - Koło w Kuźni Raciborskiej, w którym od 2006 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego. W latach 2005-2007 redaktor miesięcznika lokalnego "Nowa Tyta" Od 2009 roku redaktor strony internetowej kuźniańskiego TMZR oraz redaktor portalu internetowego tylkokuznia.info. W 2013 roku został wiceprezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych "KROKUS" w Kuźni Raciborskiej. Pomysłodawca kwesty na rzecz ratowania zabytków architektury cmentarnej w Kuźni Raciborskiej. Współorganizator spotkań autorskich z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją oraz uroczystości poświęconej 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w której prelekcję wygłosili opolscy dydaktycy: prof. Adam Suchoński i prof. Barbara Kubis. Ponadto autor filmów dokumentalnych, prezentujących Kuźnię Raciborską.Renata Krauze

Jest założycielką Grupy Wsparcia dla Kobiet współuzależnionych oraz z przemocy w rodzinie. Na bazie swoich własnych przeżyć i doświadczeń potrafi znakomicie zidentyfikować się z osobą, której pomaga. Angażuje się w taką pomoc w stu procentach. Poświęca swój czas, finanse oraz wiedzę, aby pomóc potrzebującym kobietom. Jej misja to przywracanie kobietom godności.

Klaudia Ogonowska i Aleksandra Rybicka

Najmłodsze wolontariuszki o wielkim sercu. Systematycznie opiekowały się osobą niepełnosprawną, chorującą na stwardnienie rozsiane. Ofiarując czas chorej osobie wykazały się dużą empatią, udowodniły, że młode osoby są wrażliwe i potrafią okazywać miłość oraz zrozumienie.

Ewa Serafin

Od 12 lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Kuźni Raciborskiej. Bierze czynny udział w organizowaniu różnych przedsięwzięć na rzecz dzieci. Jako wolontariusz uczestniczy w organizowanych przez TPD Nieobozowych Akcjach Letnich, sprawując opiekę nad dziećmi podczas wycieczek, konkursów, gier i zabaw. W 2011 roku założyła Klub Wolontariusza w obecnym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, który aktywnie prowadzi swoją działalność w różnych dziedzinach: uczestnictwo w Nieobozowych Akcjach Letnich, współorganizacja spotkań świąteczno-mikołajkowych, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi w "Pałacu Różanym" w Krzyżanowicach, wizyty w schronisku dla bezdomnych zwierząt, podczas których przekazują zebraną żywność dla podopiecznych schroniska. Wolontariusze uczestniczą również w spotkaniach wigilijnych organizowanych przez CARITAS oraz biorą aktywny udział w przygotowaniu parady Św. Marcina. Pani Ewa wraz z Klubem Wolontariusza przystąpiła do programu "Poczytaj mi Przyjacielu", w ramach którego wolontariusze ze starszych klas czytają bajki swoim młodszym kolegom, a następnie dzieci wykonują ilustrację do przeczytanej bajki.

Katarzyna Tomczak

Wieloletnia uczestniczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pani Katarzyna od wielu lat angażuje się w wolontariat akcyjny z okazji WOŚP. Jest osobą otwartą na pomoc drugiemu człowiekowi. Jest niezwykle odpowiedzialna, poświęca swój czas i energię, aby z podjętego zadania wywiązać się z wielką starannością. Jest pomysłodawczynią dwóch edycji Bazarku dla dzieci "Kup-ciuszek" który zorganizowała przy współpracy ze SKA "Babiniec".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz