24 kwietnia 2013

Ukończono kanalizację na Raciborskiej

Przez kilkanaście dni kierowcy przejeżdżający przez Kuźnię Raciborską musieli liczyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi z powodu prac drogowych, które prowadzono na ul. Raciborskiej.
Ograniczenia w ruchu spowodowane były odtwarzaniem nawierzchni drogi wojewódzkiej po ukończeniu robót kanalizacyjnych. Był to zarazem ostatni etap realizacji tej inwestycji związanej z budową kanalizacji w południowo-zachodniej części Kuźni Raciborskiej. Przed kuźniańską spółką wodno-kanalizacyjną jeszcze odbiór końcowy prac, a także rozliczenie się z wykonawcą oraz z instytucją współfinansującą projekt.


Kolejny ruch - jak informuje mnie Tomasz Kostka, wiceprezes GPWiK - należy do mieszkańców, którzy do końca czerwca muszą podłączyć swoje domostwa do systemu kanalizacji. - Chcąc niejako wspomóc te działania, a zarazem ulżyć w kosztach, które są z tym związane, nasza spółka wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji tych przyłączy - mówi wiceprezes Kostka. - Zabieg - jak dodaje członek zarząd spółki - zakończył się powodzeniem, dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie do 64 przyłączy. 18 kwietnia został również ogłoszony przetarg, w wyniku którego ma zostać wyłoniona firma, która zajmie się ich budową.


Warto podkreślić, że w ramach budowy nowej nitki kanalizacyjnej, ułożono do tej pory około 5,2 km systemu kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części miasta (granicą jest skrzyżowanie ulic Arki Bożka i Raciborskiej plus ul. Topolowa wraz z jej odnogami). Dołączyła ona tym samym do tej, którą wybudowano jeszcze we wczesnych latach 60. XX w. (zakres osiedla mieszkaniowego, gdzie położone jest 3,2 km kolektorów kanalizacyjnych).

Na tym jednak nie koniec. - Aktualnie został zlecony projekt wykonania dokumentacji odcinków sieci kanalizacyjnej i sanitarnej obejmującej swym zakresem północno-wschodnią część miejscowości Kuźnia Raciborska (ul. Kozielska wraz z odcinkami położonymi po jej prawej stronie). W zakres tego projektu wchodzi również kolektor kanalizacyjny ułożony w ul. Górniczej, a także obszar położony po drugiej stronie torów, a więc Nowy Świat wraz z ZPM "Maxpol" - kończy dyrektor finansowy GPWiK w Kuźni Raciborskiej.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz