28 listopada 2012

Doradzą i przeszkolą z zakresu ekonomii społecznej

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku wraz z Urzędem Miejskim  w Kuźni Raciborskiej zapraszają na spotkanie dotyczące bezpłatnego doradztwa, które skierowane jest do organizacji i innych podmiotów społecznych w czasie realizacji projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego".Spotkanie odbędzie się 5 grudnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej w godzinach od 16:30 do 18:00.

Program spotkania:

- prezentacja projektu (Piotr Dominiak)
- prezentacja oferty doradczej Inkubatora (Justyna Szyndler)
- możliwości i podstawowe zasady ekonomizacji podmiotów 3 sektora (Piotr Dominiak)
- obowiązki NGOs w związku z zamknięciem roku budżetowego (Justyna Szyndler)


Zapraszamy przedstawicieli:

- organizacji pozarządowych,
- kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych (LKS-ów, UKS-ów itp.),
- niezarejestrowanych grup inicjatywnych (np. kluby hobbystyczne itp.),
- kościelnych osób prawnych (np. parafie, Caritas),
- niezarejestrowanych grup inicjatywnych (np. koła gospodyń wiejskich, grupy zainteresowań itp.),
- a także osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności społecznej.

Działasz w III sektorze? Chcesz działać w III sektorze? Chcesz rozwinąć i/lub usprawnić działalność organizacji? Przyjdź na spotkanie!

Zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu, proszeni są o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 4 grudnia 2012 r.

Telefonicznie: (32) 419-13-75 - Referat Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej;
Mailowo: marcin.galuszka@umkuznia.pl.

***

Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, osoby niezrzeszone do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z zakresu ekonomii społecznej, w tym:

- prawa,
- księgowości,
- procedur administracyjno-urzędowych,
- standardów zarządzania organizacją, podmiotem ekonomii społecznej, * źródeł finansowania działalności,
- zarządzania projektami,
- bieżących spraw formalnych związanych z prawidłowym prowadzeniem organizacji,
- kształtowania wizerunku i komunikacji zewnętrznej
- budowania pozytywnych relacji z otoczeniem,
- bieżących spraw formalnych związanych z prawidłowym prowadzeniem organizacji,
- przedsiębiorczości społecznej.

Masz pytania, potrzebujesz pomocy, nie do końca wiesz, co i jak zrobić/napisać, chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii społecznej? Skontaktuj się z doradcami:

Piotr Dominiak, tel.: 507 371 947, e-mail: piotr.dominiak@cris.org.pl;
Justyna Szyndler, tel.: 515 93 43 35, e-mail: justyna.szyndler@cris.org.pl


Doradzimy, pomożemy, przeszkolimy, poszukamy rozwiązania.

Jak można skorzystać z doradztwa?

1. Osobiście - zadzwoń, napisz - umów się na spotkanie - przyjedziemy do Ciebie.
2. Telefonicznie.
3. Mailowo.

Usługi doradcze świadczone są w ramach projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz