18 października 2012

Jaka wysokość opłaty za wywóz śmieci? - konsultacje społeczne

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.§ 1.
1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 października 2012 r., termin zakończenia konsultacji: 29 października 2012 r.

Projekt uchwały i wzór deklaracji dostępne w załączniku na stronie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz