11 kwietnia 2011

Działkowcy z ROD "Krokus" zdali sprawozdanie

W sobotę, 9 kwietnia w świetlicy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krokus" odbyło się zebranie sprawozdawcze.Zebraniu przewodniczył Adam Skórka, który - nim otworzył obrady - poprosił o minutę ciszy upamiętniającą byłego prezesa działek - Jana Staniszewskiego.


Po przedstawieniu porządku zebrania, odczytano szereg sprawozdań: zarządu ROD z działalności za rok ubiegły, sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz komisji rewizyjnej.Przed otwarciem dyskusji nastąpił miły akcent w postaci wręczenia Markowi Habie (zdj. poniżej) upominku za najładniejszą działkę w roku 2010.


Chwilę później głos oddano przybyłym na zebranie działkowiczom. Dyskusja - początkowo burzliwa - po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, zamieniła się z czasem w spokojniejszą rozmowę.Podczas zebrania podjęto również uchwały w kwestii wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu (opłata stała w wysokości 15 zł powinna zostać uiszczona do 30 czerwca 2011 r.), wysokości i terminu opłaty energetycznej oraz ilości godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w roku bieżącym (3 godziny na rok lub równowartość tego w kwocie 30 złotych (10 zł/za godz.)).


Wśród wielu innych spraw podjęto również decyzję (w związku ze śmiercią J. Staniszewskiego) o wyborze przedstawiciela na Zjazd Delegatów, który odbędzie się 26 maja o godz. 9:00 w Wodzisławiu Śląskim. ROD "Krokus" reprezentować będzie obecny prezes działek - Jerzy Jary (fot. powyżej).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz