14 maja 2010

Świat w oczach dziecka - konkurs MOKSiR-u

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozstrzygany on będzie w czterech kategoriach:

I grupa - dzieci przedszkolne
II grupa - klasa 1-3 szkoła podstawowa
III grupa - klasa 4-6 szkoła podstawowa
IV grupa - gimnazjum

Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście: maksymalnie 3 zdjęcia o formacie min. 13 x 18 lub jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną. Każda praca na odwrocie powinna być opisana następującymi danymi:
- imię, nazwisko i wiek uczestnika
- grupa, adres zamieszkania i nr telefonu

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie (organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za powstałe zniszczenia) do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z dopiskiem "Świat w oczach dziecka".

Termin nadsyłania prac upływa 26 maja 2010 r.

Prace oceni specjalna komisja, która w każdej grupie przyzna miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 1 czerwca o godz. 18:00 podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka. Wtedy też otwarta zostanie wystawa pokonkursowa.

Tego samego wieczoru na sali widowiskowej odbędzie się przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek".

Prace oraz fotografie biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora i będą tworzyły kolekcję konkursową.

Więcej informacji na ten temat udzieli zainteresowanym instr. Martyna Misztal. Nr telefonu: (32) 419-14-07.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz