06 maja 2024

Najmłodsi mieszkańcy Budzisk mają nowy plac zabaw

W niedzielę, 5 maja w Budziskach otwarto nowy plac zabaw. Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach  programu "Inicjatywa Sołecka" finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.


Pozostała część środków pochodziła z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budziska.

- Wspólnymi siłami mieszkańców wsi oraz dzięki przychylności władz Gminy powstało miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu. W szczególności serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, którzy w ramach bezinteresownej pracy na rzecz Sołectwa przyczynili się do powstania tego urokliwego miejsca - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz