03 kwietnia 2024

Szkoły w Kuźni i Rudach z szansą na marszałkowskie dofinansowanie. W grze projekty na ponad 1 mln złotych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił listę wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr FESL.06.02-IZ.01-020/23 Działanie 06.02. Kształcenie ogólne. Na tej liście znalazły się dwa projekty zgłoszone przez gminne placówki szkolne.

 

A są to: "Wszyscy jesteśmy równi" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz "Równe szanse dla każdego ucznia" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. - Wnioski zostały złożone na kwotę ponad 1 000 000 zł. Mają być realizowane w szkołach w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Oba projekty mają ogromną szansę na otrzymanie dofinansowania. O ostatecznym rozstrzygnięciu będziemy informować na bieżąco - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Magistrat przypomina jednocześnie, że w latach wcześniejszych ze środków Unii Europejskiej pozyskano w projektach realizowanych przez wszystkie przedszkola i szkoły kwotę w wysokości 1 746 902,50 zł.

Ponadto Gmina aplikuje i pozyskuje również środki z innych projektów i programów, którymi są:

- "Laboratoria przyszłości": 202 800,00 zł;
- "Poznaj Polskę": 93 779,00 zł;
- "Posiłek w szkole i w domu": 160 000,00 zł;
- "Aktywna tablica": 70 000,00 zł;
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0": 33 000,00 zł;
- "Pływanie dla najmłodszych" (w latach 2020-2023): 72 000,00 zł;
- "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej" (w latach 2020-2023): 78 000,00 zł;
- "Asystent osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż": 296 778,60 zł;
- "Wsparcie uczniów z Ukrainy": 41 640,00 zł;
- z rezerwy celowej na remont pomieszczeń w szkole w Rudach: 40 000,00 zł;
- na "Zielone pracownie" (z WFOŚiGW w Katowicach): 67 500,00 zł;
- na "Eko-pracownię pod chmurką" (z WFOŚiGW w Katowicach): 70 000,00 zł.

- W sumie  - informuje ratusz - z innych programów i projektów pozyskano dofinansowanie na kwotę 1 225 497,60 zł.

- To tylko te największe. Pozyskano także środki na wymianę młodzieży, na zajęcia z języka niemieckiego, na finansowanie SKS-ów, na dofinansowanie do zielonej szkoły dla uczniów klas III, na tablety i laptopy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pozyskiwanie tych środków. Nie byłoby ich, gdyby nie bardzo dobra współpraca dyrektorów szkół i przedszkoli z Referatem Edukacji, Sportu i Promocji - podsumowuje pozyskane fundusze burmistrz Paweł Macha.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz