15 kwietnia 2024

Studentki z UTW w Kuźni wystąpiły w antyprzemocowym spocie [WIDEO]

Elfryda Wilk, Jadwiga Tyszka i Mirosława Głazik z UTW w Kuźni Raciborskiej kilka tygodni temu wzięły udział w nagraniu spotu, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na przypadki przemocy w rodzinie wobec osób 60+.


Przemoc - nie tylko fizyczna, ale również psychiczna - jest wobec osób powyżej 60. roku życia niestety częstym zjawiskiem. Osoby doświadczające jej niejednokrotnie nie wiedzą, jak się z tym uporać, bądź do jakiej instytucji się zwrócić. Z pomocą przyszedł Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, na którego zlecenie zrealizowano nagranie krótkiego klipu. Obejrzeć go można poniżej:

Klip pojawił się niedawno w mediach społecznościowych na stronie "Antyprzemocni". Czytamy tam m.in. "W 2023 roku odsetek zgłoszonych w Gliwicach przypadków przemocy w rodzinie wobec osób 60+ wyniósł ponad 13% wszystkich zgłoszeń...". I dalej: "Jeśli doświadczasz przemocy, nie bój się szukać wsparcia", po czym podany jest link, >>>POD KTÓRYM<<< dostępna jest lista placówek oferujących pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie - wraz z danymi kontaktowymi. Na stronie tej dostępne są również numery bezpłatnej, całodobowej "Niebieskiej Linii" oraz telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także informacje dotyczące aplikacji mobilnej "Twój Parasol".

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz