14 maja 2023

Na kuźniańskim osiedlu powstanie Ekopark

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej na realizację zadania pod nazwą "Budowa Ekoparku w Kuźni Raciborskiej" w formie dotacji.


Szczegóły dofinansowania: Dotacja zadania nie przekroczy 72,87 % kosztów realizacji przedsięwzięcia, przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie większa od kwoty 205 330, 00 zł. Projekt infrastruktury społecznej powstał przy współpracy władz Gminy oraz Zarządu Jednostki Pomocniczej Osiedle Nr 1.


Celem zadania inwestycyjnego jest utworzenie na ogólnodostępnym terenie, zdegradowanym po przejściu trąby powietrznej (przy szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej), terenu zielonego dostosowanego do potrzeb społecznych - miejsca spotkań mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska oraz osób odwiedzających naszą gminę. Miejsca, w którym w przyjemnych okolicznościach przyrody można spędzić czas i skorzystać z różnych form aktywności.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę ścieżek i alejek pozwalających dotrzeć do siedmiu miejsc zlokalizowanych na terenie ekoparku: istniejącej siłowni typu street workout, wiaty z grillem, placu z rabatami kwiatowymi, ławkami dla seniorów i młodzieży, strefy wypoczynku z leżakami, szkółki przyrodniczo-ekologicznej oraz wybiegu dla psów.

O kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia będziemy na bieżąco informować.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz