27 kwietnia 2023

GK Rafamet podsumowała 2022 rok

Grupa Kapitałowa Rafamet opublikowała podsumowanie 2022 roku oraz podała wstępne wyniki za I kwartał 2023 roku, zaznaczając wpływ obecnej sytuacji na święcie na działalność całej Grupy.


- Na początku poprzedniego roku zdawaliśmy sobie sprawę, że Grupa Kapitałowa Rafamet nie tylko będzie konfrontowała się z wpływem pandemii czy postpandemii Covid-19 na gospodarkę światową, ale niestety również ze skutkami i następstwami barbarzyńskiej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, na co również zwracaliśmy uwagę. Jednak wówczas nie znaliśmy ani skali tej okrutnej agresji, ani jej wpływu na sytuację gospodarczą świata - napisał E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S.A. w corocznym liście do Akcjonariuszy Spółki. - Truizmem jest twierdzenie, że w okresie ogromnego napięcia geopolitycznego, jakie obserwujemy od 24 lutego 2022 roku, nie kupuje się obrabiarek o wysokiej wartości, jeżeli decyzję o ich zakupie, z punktu widzenia kupującego, można przesunąć nieznacznie w czasie - dodał E. Longin Wons.

- Jeżeli przesuwanie decyzji inwestycyjnych po stronie klienta wiąże się ze strategiczną decyzją podmiotu dominującego o wycofaniu się z rynków rosyjskiego i białoruskiego, sytuacja musi wyglądać poważnie, ale i ocena Grupy Kapitałowej Rafamet z dokonań w takim szczególnym roku powinna być wielowarstwowa - wyjaśnił E. Longin Wons.

Spółka poinformowała, że GK Rafamet zamyka rok 2022 stratami na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 4,5 mln zł, a na poziomie wyniku finansowego netto w wysokości 8,5 mln zł. Dodaje jednak, że zostały podjęte strategiczne decyzje, które umożliwiają wypracowanie stabilniejszych fundamentów prowadzonego biznesu na przyszłość w możliwie krótkim czasie, między innymi w wyniku decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (obecnie ARP posiada 93 % akcji Rafamet), która zaakceptowała wniosek biznesowy GK Rafamet, polegający na zmianie źródła finansowania projektu B+R realizowanego przez Odlewnię Rafamet Spółka z o.o. (100 % spółka zależna od Rafamet S.A.) z finansowania dłużnego, tj. pożyczkowego, na sfinansowanie całości tego przedsięwzięcia ze środków pochodzących z nowej emisji akcji spółki dominującej, co udało się sprawnie i efektywnie przeprowadzić w lutym br.

Dobre wyniki I kwartału 2023 w GK Rafamet
Spółka, w dniu publikacji raportu za rok 2022 poinformowała również o wstępnych wynikach uzyskanych za pierwszy kwartał 2023 roku, tj. o osiągniętym zysku na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 2,5 mln zł oraz zysku netto w wysokości około 0,9 mln zł. - Dobre wyniki pierwszego kwartału roku 2023 pokazują, że podjęliśmy optymalne, rozsądne i wyważone decyzje co do alokacji swoich przyszłych aktywności biznesowych. Ten proces oczywiście trwa i zapewne będziemy musieli zmierzyć się w kolejnych kwartałach z wahaniami wielkości sprzedaży, jak i wyników w danym kwartale, ale co najważniejsze oceniamy, na bazie posiadanej kontraktacji na rok 2023 i częściowo na rok 2024, że nie istnieje ryzyko braku powodzenia w osiągnięciu pozytywnych rezultatów naszego modelu biznesowego - informuje prezes zarządu Rafamet S.A.

Tekst: Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz