26 kwietnia 2023

Drogi i chodniki. Kuźniański magistrat poinformował o nadchodzących inwestycjach

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w Rudach - Kolonii Renerowskiej oraz przebudowa dróg gminnych o długości ponad 4 km to inwestycje, jakie w najbliższym czasie zostaną wdrożone na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Szczegóły poniżej:


Chodnik Kolonia Renerowska

W pierwszej kolejności urząd poinformował o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. "Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy". Zadanie realizowane będzie w ramach programu WID 2021+. Decyzja o przystąpieniu do zawarcia umowy zapadła w roku 2021.

Zawarta umowa - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - dotyczy nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w Rudach - Kolonii Renerowskiej. Inwestycja jest odpowiedzą na potrzeby mieszkańców zgłaszane od bardzo wielu lat w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 919. Realizacja inwestycji odbywa się we współpracy pomiędzy naszą Gminą a Śląskim Urzędem Marszałkowskim. Realizatorem umowy jest Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z Rybnika. W podpisaniu umowy uczestniczyli burmistrz Paweł Macha, skarbnik Anna Szostak oraz kierownik referatu inwestycji Piotr Staroń. Reprezentantem wykonawcy był natomiast prezes zarządu PUI Bogdan Przeliorz.

Jak informuje kuźniański ratusz, chodnik w Kolonii Renerowskiej jest II etapem realizacji programu WID 2021+; pierwszy, który jest w trakcie formalnego przygotowania dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska, na tych samych zasadach.

Przebudowa dróg gminnych

Drugim przedsięwzięciem jest z kolei podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska".

Zadanie - przekazuje magistrat - obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 4615 mb. Nawierzchnia o nośności KR 2 i KR 3. Poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Środki, które zostały przyznane na realizację zdania to 1 704 609, 00 zł, tj. 63,63 %. Koszt realizacji całego zadania wynosi 2 378 940, 00 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 36,37 %. Szczegółowe informacje w zakresie ulic objętych inwestycją urząd przekaże niebawem.

Zadanie - jak podaje ratusz - jest realizowane w ramach programu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2012-2020".

źródło: UM Kuźnia Raciborska / oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz