10 listopada 2022

Zmiana na stanowisku sekretarza w kuźniańskim urzędzie. Roksana Pytlik zastąpi Dominika Klimanka

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikował informację o wynikach naboru na stanowisko sekretarza. Od nowego roku funkcję tę obejmie Roksana Pytlik, która zastąpi odchodzącego z ratusza Dominika Klimanka.


W piśmie czytamy: Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej [...] do zatrudnienia na stanowisku Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska wybrana została Pani Roksana Pytlik zamieszkała w Pogrzebieniu.

O przejęcie schedy po D. Klimanku starały się cztery osoby. - Pani Roksana Pytlik spełniła wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i stażem pracy niezbędnym do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta Kuźnia Raciborska - czytamy w uzasadnieniu wyboru. - Kandydatka - jak informuje podpisany pod dokumentem burmistrz Paweł Macha - legitymuje się wykształceniem wyższym oraz studiami podyplomowymi na kierunku Administracja - prawo, organizacja i zarządzanie. Uzyskała największą ilość punktów spośród kandydatów biorących udział w naborze.

- Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną - głosi komunikat.

Roksana Pytlik jest obecnie zastępcą dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Natomiast opuszczający kuźniański magistrat Dominik Klimanek od stycznia 2023 r. rozpocznie pracę w Urzędzie Gminy w Bierawie.

Dodajmy, że stanowisko sekretarza należy - obok skarbnika - do najważniejszych funkcji w administracji samorządowej. Osoby pełniące te funkcje podlegają bezpośrednio burmistrzowi (wójtowi / prezydentowi).

oprac. BK; fot. nowiny.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz