04 maja 2022

Patrycja Serafin złożyła ślubowanie na sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W piątek, 29 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyła się sesja inauguracyjna nowej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas którego ślubowanie złożyła debiutująca w roli radnej Patrycja Serafin.


W sesji uczestniczyli Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa i Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który otworzył pierwszą sesję Młodzieżowego Sejmiku.


- Bycie radnym to niewątpliwie zaszczyt, ale i zobowiązanie. Reprezentujecie całe województwo, wszystkie subregiony, a podział mandatów i ich liczba są tożsame z wyborami do Sejmiku Województwa Śląskiego. Aktywność jest niezwykle ważna i cieszę się, podejmujecie to wyzwanie. Dla każdego z was to cenne doświadczenie, kapitał równie istotny jak edukacja i działalność zawodowa. Wierzę, że ta współpraca będzie z korzyścią dla nas wszystkich i regionu - mówił przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok.


45 radnych złożyło ślubowanie i odebrało akt powołania do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w grudniu 2021 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął statut Młodzieżowego Sejmiku. Dokument na etapie prac uzgadniany był z młodzieżowymi radnymi minionej kadencji, konsultowany z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, pełnomocnikiem marszałka województwa ds. współpracy z administracją publiczną, nadzorem prawnym wojewody, przeprowadzono także 14-dniowe konsultacje społeczne.

- Składam na Wasze ręce gratulacje i zapewniam w imieniu Zarządu, że Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy otwarci na wasze uwagi i sugestie. Młodzi ludzie są przyszłością województwa i Polski, pozwalacie nam spojrzeć na region z innej perspektywy i to jest bardzo cenne. Chcemy byście pozostali w regionie i związali z nim swoją przyszłość - podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.


Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu. W swoich działaniach stwarza młodym ludziom możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów.

Źródło: slaskie.pl; fot. Aleksander Serafin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz