13 grudnia 2021

Samorząd Uczniowski na rzecz klimatu

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej w ubiegłym roku szkolnym realizowali projekt Fundacji Civitas - "Samorząd Uczniowski na rzecz klimatu". Z początkiem grudnia przyszedł czas na podsumowanie akcji.

 

W realizację projektu zaangażowanych było 41 uczniów, którym mimo trwającej pandemii i związanych z nią ograniczeń, udało się przeprowadzić badania i obserwacje. Na ich podstawie sformułowane zostały wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. 

W piątek, 3 grudnia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Agata Kruszelnicka, Borys Wójcik i Mikołaj Powroźnik z opiekunem Arkadiuszem Mrozem i dyrektorem szkoły Kingą Apollo, spotkali się z zastępczynią burmistrza Sylwią Brzezicką-Tesarczyk i kierownikiem Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Anną Mainusz.

Rozmawiano o realizacji postulatów młodych w sprawie budowy ścieżek rowerowych, wiaty rowerowej przy szkole, zakupie zbiornika na deszczówkę i innych możliwych działaniach proekologicznych. Uczniom zaangażowanym w projekt podziękowano za kreatywność, pomysły i wielką świadomość ekologiczną.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz