02 grudnia 2021

Gmina Kuźnia Raciborska podpisała umowę partnerską z Gminą Bolatice

2 grudnia Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha podpisał umowę partnerską z Gminą Bolatice w Republice Czeskiej reprezentowaną przez burmistrza Herberta Paverę. To rozszerzenie współpracy, które dotąd było realizowane na linii Rudy - Bolatice.

 

Podpisanie umowy ma na celu zacieśnienie współpracy w dziedzinach takich jak kultura, edukacja, sport, gospodarka, a w szczególności obejmie:- możliwie intensywną wymianę młodzieży;
- współpracę organizacji pozarządowych;
- wspieranie inicjatyw gospodarczych;
- realizowanie wspólnych projektów kulturalnych.


Należy nadmienić, że Sołectwo Rudy w Gminie Kuźnia Raciborska od roku 2000 prowadzi współpracę partnerską z Gminą Bolatice, a umowa, którą zawarto 2 grudnia rozszerza współpracę na całą Gminę Kuźnia Raciborska. Wolę współpracy partnerskiej wyraziła Rada Miejska Uchwałą Nr XXXVII/303/2021 z 27 sierpnia 2021 r.Uroczystość podpisania była zaplanowana już wcześniej i z szerszą oprawą, lecz warunki pandemiczne spowodowały zmianę terminu i okrojenie ich do niezbędnych formalności.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz